Решавање проблема села Белотинац

Град Ниш узеће учешће у решавању проблема које има село Белотинац, везано за загађење земљишта због канала који одводи воду из градске депоније која већ 40 година постоји у близини...