Састанак радне групе за израду акционог плана одрживог развоја Града Ниша

image_pdfimage_print

7_2523_2110_gradnisГрад Ниш је 2007. године усвојио Стратегију развоја Града Ниша а 2010. године и Ревизију Стратегије града Ниша од 2009. до 2020. године. Упоредо са овим кровним стратешким документима, усвојен је и Акциони план одрживог развоја града Ниша за период од 2009 до 2014. године. Како временски оквир за примену овог планског документа, који омогућава реализацију утврђених стратешких приоритета и циљева истиче, Градско веће Града Ниша донело је 30. маја 2014. године решење о покретању поступка израде Акционог плана одрживог развоја Града Ниша за период од 2015. до 2020. године. На основу овог решења, Градоначелник Ниша Др Зоран Перишић донео је решење о формирању радних група за израду новог, петогодишњег, акционог плана.

У Градској Кући је одржан први састанак радне групе за израду овог важног, развојног документа, који чине 33 члана, представника локалне самоуправе. На састанку су представљене улоге радних тимова који се формирају за 4 унапред дефинисана стратешка правца, важних за будући развој Града Ниша, као и подтимова, и начини, процедуре и динамика њиховог рада.

Акциони план, који полази од циљева утврђених Стратегијом развоја града Ниша, представља средњорочни развојни оквир који опредељује основне развојне приоритете града, план и начин њихове реализације. На бази Акционог плана одрживог развоја доносе се годишњи плански документи и програми развоја града, градских општина, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, као и буџет града, имајући посебно у виду законску обавезу да се од 2015. године пређе на програмско буџетирање.

Један од циљева Акционог плана је програмирање одрживог развоја града у наредном средњорочном периоду кроз дефинисање развојног оквира као предуслова за утврђивања успешне развојне локалне политике у стратешким правцима:

1. Територија, инфраструктура и окружење (Урбанизам и становање; Инфраструктурни развој; Енергетика, Саобраћај и Заштита животне средине);

2. Развој економије и пословања (Развој предузетништва; Привлачење инвестиција; Научно технолошки развој/унапређење конкурентности; Пољопривредни и рурални развој; Туризам, угоститељство и трговина)

3. Друштвени развој (Култура; Наука и образовање; Спорт; Развој младих; Социјална заштита; Здравство)

4. Управљање (Оперативно управљање; Информисање; Безбедност; Грађански активизам и НВО сектор

Задатак радних група, радних тимова и радних подтимова, у којима се налазе експерти из различитих стратешких области, представници локалне самоуправе, као и приватног и невладиног сектора, је да креирају документ у коме ће се наћи активности које ће бити путоказ развоја Града Ниша до 2020. Године. Начела која ће бити поштована у изради овог важног планског документа су начело партнерства кроз укључивање представника јавног, приватног и цивилног сектора, начело информисања и публицитета кроз јавна обавештења о изради, току израде, спровођење активности и јавној расправи која претходи усвајању, као и начело транспарентности кроз доступност докумената.

Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 године треба да буде усвојен до краја 2014. године.

You may also like...