Обилазак нишке депоније

Државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Стана Божовић, поестила је компанију Е-рециклажа у Нишу, где се непосредно упознала са процесом рециклаже и технологијом складиштења хемисјких средстава насатлих...