Одржана 93. седница Градског већа

image_pdfimage_print

7_2510_2097_kucaЧланови Градског већа, на 93. седници којом је председавао градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, једногласно су утврдили решења о утврђивању Предлога плана детаљне регулације Чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода, о утврђивању Предлога плана детаљне регулације Медошевачког колектора за одвођење употребљених вода и Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације Блока „Б4“ у појасу реке Нишаве у Нишу, што је, према речима Родољуба Михајловића, начелника Управе за планирање и изградњу, од огромног значаја за уређење радних зона и развој централне градске зоне.

Такође је једногласно прихваћено Решење о утврђивању Предлога одлуке о комуналном реду и Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима, које ће убудуће омогућити несметан рад комуналних инспектора, а које такође обухвата и дефинисање одржавања фасада, питање тенди и зимских башти, постављање опреме за рекреацију, одређује време чувања аутомобила уклоњених са јавних површина и друга питања.

Усвојено је и Решење о утврђивању Предлога тарифног система за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије, које представља усклађивање ове градске одлуке са важећим законима и одлукама које су у међувремено усвојене, а које предвиђа да се у наредних пет година поставе терморегулатори и калориметри за сваког потрошача топлотне енергије.

Градско веће утврдило је и Предлога решења о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, као и Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис” – Ниш за 2014. годину.

Дата је сагласност да пијаце Палилула и Дурлан убудуће раде током целог дана, од 5 до 23 часа, након ошто ову одлуку потврди Скупштина града.

Чланови Градског већа разматрали су и Извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша и донели одлуку да за начелника Управе за образовање изаберу Јелицу Велају, за начелника Управе за културу Небојшу Стевановића, а за начелника Управе за омладину и спорт Горана Ђорђевића., који су до сада ове функције обављали по о овлашћењу. Комисија за избор кандидата није изабрала помоћнике начелника управа за огласу за избор заменика Управе за културу и Управе за образовање, а за заменика начелника Управе за омладину и спорт изабран је Душан Пројовић.

Измењен је правилник о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“  Ниш. Ова одлука односи се на корекцију цена коју родитељи плаћају за боравак деце у предшколској установи. Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић објаснио је да ће родитељи месечно плаћати око 240 динара месечно више него до сада, како би се ускладило са износом месечног дечјег додатка. Такође, како је утврђено да чак 40% деце одсуствује свакога дана из вртића, док у исто време постоје листе чекања, одлучено је да се повећа број деце у предшколским установама.

Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Наиссус” Ниш о утврђивању цена за редовно одржавање атмосферске канализације са описом позиција и јединичним ценама, а бригу о атмосферској канализацији у целости ће преузети ово јавно комунално предузеће.

Донето је и Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и мањинска права, а за председника овог тела изабрана је Славица Андонов.

You may also like...