Obaveštenje komisije za nazive delova naseljenih mesta i naziva ulica

image_pdfimage_print

9_2420_2009_logoProcedura u vezi promene naziva ulica regulisana je Uredbom Vlade Republike Srbije o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva, ulica i trgova, 05 Broj: 110-814/2012 od 09.02.2012. godine i Odlukom o utvrđivanju i označavlju naziva naseljenih mesta, ulica, trgova i zgrada na teritoriji grada Niša (prečišćen tekst), broj 13-167/2010 od 22.11.2010. godine.

 Na osnovu člana 8 Odluke o utvrđivanju i označavlju naziva naseljenih mesta, ulica, trgova i zgrada na teritoriji grada Niša (prečišćen tekst), broj 13-167/2010 od 22.11.2010. godine, na teritoriji Grada Niša ulice, trgovi i delovi naseljenih mesta ne mogu imati isti naziv.

 Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica Skupštine Grada Niša, u skladu sa Odlukom o  utvrđivanju i označavlju naziva naseljenih mesta, ulica, trgova i zgrada na teritoriji grada Niša (prečišćen tekst), broj 13-167/2010 od 22.11.2010. godine, na sednici održanoj 20.03.2013. godine, donela je zaključak broj 06-169-4/2013-02, kojim vrši promenu naziva ulica samo onim ulicama koje imaju dupliran naziv.

 Skupština grada Niša utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji Grada Niša na predlog Komisije za nazive delova naseljenih mesta i naziv ulica Skupštine Grada Niša.

 Promena naziva ulica i trgova, vrši se na isti način kao i njihovo utvrđivanje.

 Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica predlaže nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih naseljenih mesta na teritoriji Grada.

 Za nazive ulica, trgova i delova naseljenih mesta može se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska, kulturna i druga obeležja i imena umrlih znamenitih ličnosti srpskoga naroda, imena inostranih ličnosti, osvedočeni prijatelji Srbije i srpskog naroda, važni događaji i datumi kao i drugi prigodni nazivi.

 Predloge za nazive ulica Komisiji podnose institucije i pojedinci, a njih Komisija razmatra na svojoj sednici i donosi zaključak kojim utvrđuje Predlog rešenja o promeni naziva određene ulice.

 Ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave daje saglasnost na predlog Komisije za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica za utvrđivanje, odnosno izmene naziva ulica, trgova i delova naseljenog mesta.

Možda Vas zanima i sledeće...