Обавештење комисије за називе делова насељених места и назива улица

image_pdfimage_print

9_2420_2009_logoПроцедура у вези промене назива улица регулисана је Уредбом Владе Републике Србије о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова, 05 Број: 110-814/2012 од 09.02.2012. године и Одлуком о утврђивању и означављу назива насељених места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша (пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010. године.

 На основу члана 8 Одлуке о утврђивању и означављу назива насељених места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша (пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010. године, на територији Града Ниша улице, тргови и делови насељених места не могу имати исти назив.

 Комисија за називе делова насељених места и називе улица Скупштине Града Ниша, у складу са Одлуком о  утврђивању и означављу назива насељених места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша (пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010. године, на седници одржаној 20.03.2013. године, донела је закључак број 06-169-4/2013-02, којим врши промену назива улица само оним улицама које имају дуплиран назив.

 Скупштина града Ниша утврђује називе улица, тргова, градских четврти и других делова насељених места на територији Града Ниша на предлог Комисије за називе делова насељених места и назив улица Скупштине Града Ниша.

 Промена назива улица и тргова, врши се на исти начин као и њихово утврђивање.

 Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места на територији Града.

 За називе улица, тргова и делова насељених места може се дати назив који има географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја и имена умрлих знаменитих личности српскога народа, имена иностраних личности, осведочени пријатељи Србије и српског народа, важни догађаји и датуми као и други пригодни називи.

 Предлоге за називе улица Комисији подносе институције и појединци, а њих Комисија разматра на својој седници и доноси закључак којим утврђује Предлог решења о промени назива одређене улице.

 Министарство надлежно за послове локалне самоуправе даје сагласност на предлог Комисије за називе делова насељених места и називе улица за утврђивање, односно измене назива улица, тргова и делова насељеног места.

You may also like...