Sektor za upravljanje zaštitom životne sredine

image_pdfimage_print

Upravljanje zaštitom životne sredine –

 1. Procena uticaja na životnu sredinu –

1.1 Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu –

1.1.1 Obrazac zahteva sa potrebnom dokumentacijom

1.1.2 Obaveštenja –

 • Obaveštenje javnosti o podnetim zahtevima o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • Obaveštenje janosti o donetim rešenjima o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

1.2 Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu –

1.2.1 Obrazac zahteva sa potrebnom dokumentacijom

1.2.2 Obaveštenje –

 • Obaveštenje javnosti o podnetom zahteva za davanje saglasnosti na studiju o procenu uticaja na zaštitu životne sredine
 • Obaveštenje javnosti o donetim rešenjima o davanje saglasnosti na studiju o procenu uticaja na zaštitu životne sredine
 1. Strateška procena uticaja na životnu sredinu +
 2. Upravljanje otpadom –

3.1 Obrasci zahteva –

 • Obrazac zahteva za izdavanje dozvole za tretman otpada (Skladištenje, ponovno korišćenje i/ili odlaganje), sa potrebnom dokumentacijom;
 • Obrazac zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport otpada sa potrebnom dokumenatcijom;
 • Obrazac zahteva za izdavanje potvred o izuzeću od obaveze pribavljanja dozvola za skladištenjeotpada, sa potrebnom dokumentacijom;

3.2 Obaveštenje javnosti o podnetim zahtevima za upravljanje otpadom

3.3 Spisak izdatih dozvola za upravljanje otpadom

 1. Promet i korišćenje opasnih hemikalija +