Град Ниш Званична интернет презентација

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈАЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика  начелника Градске управе за грађевинарство  објављено је у Дневним...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за грађевинарство  објављено је у Дневним новинама...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за финансије  објављено је у...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за финансије  објављено је у Дневним новинама...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за органе Града...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА Изјава (.doc) Обавештење о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја  заменикa начелника Градске управе за...

86. седница Градског већа 01 07 2021

Решење о утврђивању Предлога oдлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. до 2024. године Решење о утврђивању Предлога oдлуке о измени Одлуке о утврђивању висине...

85. седница Градског већа – 30 06 2021

 Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања, Градске управе за грађевинарство, Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске...

Одлука о измени и допуни Одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2021.години

“Одлука о измени и допуни Одлуке о избору кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу стипендија у 2021.години“