Miloš Milošević

image_pdfimage_print

MILOŠ MILOŠEVIĆ

Miloš Milošević rođen je 25. aprila 1987. godine,

Osnovnu i srednju školu završio  je u Nišu.

 Diplomirao je na Elektronskom fakultet u Nišu 2012. godine sa ocenom 10 na temu „Upravljanje električnim kotlom za centralno grejanje mobilnim telefonom“.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2013. godine u Privrednom društvu „Jugoistok“ d.o.o. na poslovima održavanja i kontrole mernih mesta.

Marta 2014. godine počinje sa radom u Kabinetu generalnog direktora PD „Jugoistok“ kao stručni saradnik, gde postiže zapažene rezultate u oblasti naplate potraživanja i smanjivanja netehničkih gubitaka.

Nakon diplomiranja, u saradnji sa profesorima Elektronskog fakulteta u Nišu nastavlja rad na Projektu pametna kuća, koji je u završnoj fazi.

Član je Srpske napredne stranke.