Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

image_pdfimage_print

         Dana 15.01.2018. godine raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017) i člana 2. Odluke o imenama Odluke  o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Niša (“Službeni list Grada Niša“, broj 5/2007, 52/15), Gradonačelnik grada Niša je dana 03.01.2018. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U GRADU NIŠU

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE

U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU NIŠU

I

– Predmet javnog nadmetanja –

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu, u sledećim katastarskim opštinama:

Preuzmi O G L A S