JAVNE KONSULTACIJE za PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE za projekat pojačanog održavanja državnog puta IA reda br. 1 deonica: NIŠ (TRUPALE)- NIŠ (BATUŠINAC)