Izmena administrativnih procedura – odsek za boračku zaštitu

image_pdfimage_print
 1. DD 29 Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, c… Obrazac zahteva.doc
 2. DD 30 Dodatak za negu i pomoc RVI, MVI i CIR Obrazac zahteva-1.doc
 3. DD 31 Priznavanje prava na ortopedski dodatak Obrazac zahteva-1.doc
 4. DD 32 Ortopedska i druga pomagala RVI, MVI Obrazac zahteva.doc
 5. DD 33 Porodicna invalidnina posle smrti RVI i palog borca Obrazac zaheva.doc
 6. DD 34 porodicna invalidnina po palom borcu.doc
 7. DD 34 Uvecana porodicna invalidnina po palom borcu Obrazac zahteva-1.doc
 8. DD 35 Porodicni dodatak Obrazac zahteva-1.doc
 9. DD 36 Dodatak za negu korisnika MNP Obrazac zahteva-1.doc
 10. DD 37 Naknada pogrebnih troskova posle smrti korisnika MNP Obrazac zahteva.doc
 11. DD 38 Naknada za vreme nezaposlenosti RVI Obrazac zahteva.doc
 12. DD 39 Pomoc porodici u slucaju smrti RVI Obrazac zahteva.doc
 13. DD 40 Boracki dodatak Obrazac zahteva-1 – dodata prijava M obrazac.doc
 14. DD 41 Povecanje procenta invaliditeta vojnog invalida i civilnog invalida rata Obrazac zahteva-1.doc
 15. DD 42 Besplatna i povlascena voznja RVI MVI CIR Obrazac zahteva.doc
 16. DD 43 Zahtev za MNP Obrazac zahteva-1 – dodato ostalo…doc
 17. DD 44 Ishrana i smestaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu sifra 196 Obrazac zahteva.doc
 18. DD 45 Zahtev za ostvarivanje prava na putnicko motorno vozilo Obrazac zahteva.doc
 19. DD 47 Naknada troskova sahrane umrlog nosioca Partizanske spomenice Obrazac zahteva – licna izjava.doc
 20. DD 48 Zahtev za povecanje MNP po osnovu samohranosti Obrazac zahteva.doc
 21. DD 49 Uverenje o cinjnicama sluzbena evidencija boracko invalidska z Obrazac zahteva.doc
 22. Zahtev za preseljenje predmeta.docx
 23. OBRAZAC ZAHTEVA o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.doc
 24. Porodična-posle-smrti-sauživaoca.doc