Prof. dr Vladislav Marjanović

image_pdfimage_print

Prof. dr Vladislav Marjanović

Gradski većnik

 

Rođen je u Nišu 29. 6. 1975. godine . Doktorsku tezu pod nazivom „Promene privredne strukture Srbije i integracioni procesi u Evropi“, odbranio je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu, pod mentorstvom prof. dr Zorana Aranđelovića.

Od 2000. radi na Ekonomskom fakultetu u Nišu, gde obavlja nastavne aktivnosti na svim nivoima studija.

Predavač je po pozivu na Univerzitetu u Novom mestu (Republika Slovenija), Univerzitetu u Belgorodu i Ruskoj carinskoj akademiji u Moskvi (Ruska Federacija). Učestvovao je u radu različitih komisija, odbora i tela na Univerzitetu i van njega. Učesnik je brojnih naučnih skupova, kongresa i foruma širom sveta.

Dugogodišnji je član organizacionih i programskih odbora naučnih skupova vezanih za regionalnu i problematiku ekonomske politike. Jedan je od osnivača i koordinatora Međunarodne letnje škole ekonomije, jedne od najprestižnijih manifestacija koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu.

Aktivno je učestvovao na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata:

  1. Strategija razvoja Republike Srbije, Vlade Republike Srbije (2002-2003);
  2. The Possibilities for Investment in the Corridor X Area in Serbia – The Nis Example, projekat rađen u saradnji sa „Pellicioli – Bertoldi Consulting Studio Venice“ i „Faculty of Economics Venice“ (2004);
  3. „Start Negotiating“, u organizaciji NGO „Milenijum“ i Evropske unije (2006);
  4. „Strategija razvoja Grada Niša“, projekat Grada Niša rađen u saradnji sa „UN Habitat“ i „ERVET“ (2008), kada je bio i član Saveta za razvoj Grada Niša;
  5. “Management of NGO Sector in Serbia”, u saradnji sa „CVNO Banska Bistrica“ i „Slovak Aid“ (2010-2011).
  6. Od 2009. godine angažovan na projektu „European Enterprise Network“, Evropske komisije, u okviru koga je bio član sektorske grupe za poljoprivredu i agroindustriju 2011-2015, a trenutno savetnik za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Od 2012. do 2015. godine je obavljao funkciju prodekana za nastavna i studentska pitanja Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Višegodišnji je član Naučnog društva ekonomista Srbije i Društva ekonomista Niša.

Govori nemački i engleski jezik.

Oženjen je i otac dva sina.