dr Marija Ranđelović

image_pdfimage_print

dr Marija Ranđelović

Gradski većnik

Marija Ranđelović, doktor komunikoloških nauka, rođena je 1974. godine u Nišu.

Karijeru prosvetnog radnika započela je 1996. godine u školi „Kralj Petar I” u Nišu, gde je radila sve do 2011. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije imenovana je za direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu, 2011. godine. Danas je na poziciji direktora Narodnog univerziteta u Nišu.

 

Kao istaknuti društveni radnik, bila je član UO Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, u dva mandata, najreferentnije prosvetne ustanove u Srbiji. Član je komisija i radnih tela ZUOVA za uvođenje standarda u obrazovanju i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Odlukom SG Niš, bila je član Saveta za borbu protiv bolesti zavisnosti i član Saveta za organizaciju Književne kolonije Sićevo, takođe nekoliko godina. Bila je član UO ”Pčelica” i član  UO Narodnog pozorišta u Nišu.

 

Autor je više seminara, akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, namenjenih za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

 

Učesnik je brojnih konferencija u zemlji i inostranstvu, na teme iz vaspitno – obrazovnog rada, obrazovne politike, medijske pismenosti i kulture i menadžmenta u obrazovanju i kulturi.

Njene knjige predstavljene su u više od 100 opština u Srbiji i regionu i prevođene su na nekoliko jezika.

 

U svojstvu rukovodioca dobitnik je mnogih republičkih, kao i nagrada i priznanja lokalnog značaja.

Univerzitetsko zvanje stekla je u užoj naučnoj oblasti Kultura i mediji.