Rani javni uvid za izradu PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA RAUTOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

Rani javni uvid za izradu  PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA RAUTOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA   svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na izloženi materijal,...