Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno sručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2021. godinu

Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno sručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2021. godinu