” Javni poziv organizacijama civilnog društva i predstavnicima medija za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Niša 2021-2025.”

”Tekst Javnog poziva” ”Konkursna dokumentacija-OCD” ”Konkursna dokumentacija-Mediji”