OBAVEŠTENJE o Važećim invalidskim parking kartama iz 2020.godine produžen je rok važenja do 31.decembra 2021.godine u skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Niša br. 268-6/2021-03 od 15.03.2021.godine

OBAVEŠTENJE Važećim invalidskim parking kartama iz 2020.godine produžen je rok važenja do 31.decembra 2021.godine u skladu sa Zaključkom Gradskog veća grada Niša br. 268-6/2021-03 od 15.03.2021.godine