INTRENI KONKURS I OGLAS ZA PRAVOBRANILAŠTVO GRADA NIŠA od 19.01.2021 do 27.01.2021 god.

REŠENJE O OBJAVLJIVANJU AKATA NA INTERNET PREZENTACIJI  GRADA NIŠA INTERNI KONKURS  ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG  RADNOG MESTA U PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NIŠA Prilog: Original dokumenta