16 sednica GV – 01.11.2020.

Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke “Stevan Sremac” Niš Amandman na Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta Niš...