15 sednica GV – 30.10.2020.

Amandman na Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš