Obaveštenje da će se od 22.04. do 23.04.2020. g. vršiti prvi tretman dezinsekcije krpelja na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 22.04. do 23.04.2020. g. vršiti prvi tretman dezinsekcije krpelja na teritoriji grada Niša