Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”, od dana, 06.04.2020. godine