Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima

Javni pozivi za lične pratioce i personalne asistente sa obrascima zahteva i Kriterijumima od dana 13.01.2020 Javni poziv lični Javni poziv personalni KRITERIJUMI PERSONALNI ASISTENTI I LIČNI PRATIOCI Zahtev lični...