КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2020. години

image_pdfimage_print

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2020. години

АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2020

Прилог 1- Образац за писање програма
Прилог 2 – Образац буџета програма
Прилог 3- Образац месечног плана  ктивности
Прилог 4 – Извршни преглед програма
Прилог 5 – Наративни буџет програма
Прилог 6 – Упутство за писање програма
Прилог 7- Упутство за састављање буџета
Смернице за подносиоце програма
Упутство за попуњавање Прилога 3

Ближа мерила за избор програма са допунским критеријумима (начин бодовања) (3)

You may also like...