Акција запошљавања Рома у Нишу

image_pdfimage_print

Град Ниш у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, реализује пројекат „Акција запошљавања Рома у Нишу – НЕАР“. Пројекат ће бити представљен дана 24.10.2019. године у просторијама Установе „Ромски културни центар“, улица Пуковника Рајевског број 1, са почетком у 17 i 30. Презентација ће бити у оквиру радног састанка и посете г-ђе Марте Гарсија Фидалго Комесара ЕУ за питање Рома.

Вишеструки облици социјалне искључености Рома једно су од најбитнијих питања за Републику Србију на њеном путу ка ЕУ и одрживом економском развоју. Роми, жене и мушкарци, доживљавају тешко сиромаштво и социјалну искљученост. Низак ниво образовања и вештина, праћен дискриминацијом, довели су до дуготрајне незапослености Рома и Ромкиња. Директна препрека за укључивање Рома на формално тржиште рада повезана је са њиховом еманципацијом у областима образовања, становања и учешћа у јавним пословима. У Нишу стопа незапослености Рома је четири пута већа од просека опште популације, само 9% Рома у Нишу има стални приход који потиче од посла, а само 2,5% Ромкиња је стално запослено.

Највећа одговорност за имплементацију појединачних мера у оквиру најрелевантнијег стратешког оквира лежи на јавним властима на националном нивоу – према Стратегији за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016-2025  и на локалном нивоу – Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Нишу 2017-2019. година је међу приоритетима предвидео запошљавање и самозапошљавање Рома на основу обуке и преквалификације за нова радна места, стицања додатних квалификација и стимулације за предузетништво, оснивање социјалних задруга и социјалних предузећа. Овај приступ је заснован на Стратегији развоја града Ниша и подржан је закључцима истраживања Рома, којих званично у Нишу по попису из 2011. године има 6996, али  према проценама тај број је најмање три пута већи.

Главне активности пројекта су:

  1. Обезбеђивање прилагођених мера активног запошљавања;
  2. Успостављање јавног/приватног/ цивилног партнерства и тржишних веза;
  3. Догађаји под називом „Убрзати социјалну инклузију“.

Очекивани резултати пројекта су oрганизована пословна обука  у трајању од два месеца и менторство за 40 одабраних ромских корисника, као и запошљавање 20 Рома међу незапосленима или предузетницима са шестомесечним плаћеним стажом у локалним малим и средњим предузећима или са грантовима за помоћ при запошљавању, рад на активном јавно/приватно/цивилном партнерству у циљу отварања више радних места, као и организација најмање три локална друштвена догађаја организована за ромску популацију/ОЦД и локалне институције.

You may also like...