KOНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ

image_pdfimage_print

Град Ниш расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019. Години.

 

Приоритетне области на које би требало да се односе пројекти су

 

  1. 1. Запошљавање

(Повећање запошљивости младих; Обезбеђивање подршке за запошљавање младих у приватном сектору (18- 30) и оснаживање младих за предузетништво (15- 30 год); Смањење обухвата младих неформалном економијом (15 – 30 год.);

 

  1. Култура и квалитет провођења слободног времена

(Успоставити систем истраживања, анализе и праћења потреба младих у области културе, културних садржаја и слободног времена; Обезбедити подршку и услове за организовање и самоорганизовање младих; Повећати доступност културних садржаја свим младима;)

 

Остале области су у складу са правцима деловања у оквиру Стратегије за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020

 

Област 3: Информисање

Област 4: Безбедност

Област 5: Систем локалне омладинске политике

Област 6: Активно учествовање младих у доношењу одлука

Област 7: Активизам, волонтеризам и мобилност

Област 8: Животне шансе свих група

Област 9: Изузетна испољавања и постигнућа

Област 10: Формално и неформално образовање

Област 11: Здравље

Област 12: Животна средина

 

Пријаве на Kонкурс доставити поштом или лично на адресу:Секретаријат за омладину и спорт-Одсек за омладину, ул. Вожда Карађорђа, бр. 16, II спрат, Ниш, искључиво на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације.

Подносилац пријаве на Јавни конкурс је у обавези да достави основну конкурсну документацију коју може наћи на званичном сајту Града Ниша www.gu.ni.rs, у делу Јавна обавештења  као и  приложене обрасце уз Смернице и то:

 

  • Образац за предлог пројекта (Прилог 1)
  • Предлог буџета (Прилог бр.2)
  • Наративни приказ буџета (Прилог бр.3)

4) Биографије пројектног тима (менаџмент), тренера и извођача (Прилог бр.4).

 

Поред наведене конкурсне документације подносилац пријаве, односно регистровано удружење младих, или удружење које се бави младима, је у обавези да достави и пратећу документацију коју може наћи на официјалном градском сајту.

You may also like...