Seminar naprednih tehnologija na Mašinskom fakultetu u Nišu

Na Mašinskom fakultetu u Nišu održan je 4.po redu seminar „Savremene CNC mašine-izbor korišćenje i programiranje“. Ovaj seminar organizuje tradicionalno katedra za proizvodno-informacione tehnologije i informacioni centar za razvoj i...