USPEŠNA HUMANITARNA AKCIJA CRVENOG KRSTA NIŠ I KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I PROJEKTE GRADA NIŠA I LOKALNE POSLOVNE ZAJEDNICE

Zahvaljujući donacijama u iznosu od  458.872 dinara, Crveni krst Niš je za 30 porodica  distribuirao 70 kubika ogrevnog drveta. Korisnici ove humanitarne pomoći su osobe sa invaliditetom sa ruralnih područja...