Финансирање програма у области спорта у јединицима локалне самоуправе

image_pdfimage_print
У великој сали Скупштине града Ниша одржана је јавна расправа на тему финансирање програма у области спорта у јединицима локалне самоуправе којој су присуствовали министар спорта Вања Удовичић и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
„Српски врхунски спортисти су своје спортске каријере започели у малим клубовима, школским салама или отвореним теренима у јединицама локалних самоуправа.
Данас се управо ти спортски клубови сусрећу са проблемом који се огледа у недостатку финансијских средстава занесметан рад и развој, с једне стране и недостатком, односно неадекватном спортском инфраструктуром, с друге стране.
Организације у области спорта на локланом нивоу  имају ограничене ресурсе, а често имају и веома уску базу за приходовање, тако да је њихово одрживо финансирање функционални приоритет“ рекао је градоначелник у уводном делу расправе и додао да је“Град Ниш имајући у виду нови закон о спорту  и правилник о финансирању клубова донео  одлуку да се финансирање клубова врши путем пројеката.
То практично значи да је код нас заживело пројектно финансирање спорта,које се обавља преко спортске комисије формиране од стране Града,коју чине реномирани спортисти града,лауреати награда за спорт,професори,селектори појединих репрезентација или једном речју представници свих релевантних спортских чинилаца у граду,који самим тим имају и висок ниво стучности и објективности код оцењивања поднетих пројеката“,закључио је градоначелник  Дарко Булатовић.

You may also like...