Раст туристичког промета у Нишу настављен и у 2015. години

image_pdfimage_print

Након драматичног пада броја туриста у Нишу током деведесетих, економски тешких година узрокованих великим ратним дешавањима у окружењу и у Србији у граду је наступио период вишегодишње стагнације туристичког промета, обележен приватизацијом највећег хотелског предузећа Србијатурист у Нишу и затварањем њихових великих хотелских капацитета. Почевши од 2013.год у Нишу је забележен сада већ, вишегодишњи стабилан тренд пораста туристичког промета који је у 2014 био увећан за +10% броја туриста од чега +24,4% више страних туриста у односу на 2013.год а снажни тренд раста туристичког промета настављен је и током 2015. год када је према најновијем САОПШТЕЊУ Број 18 – од 29.01.2016.год Републичког завода за статистику током 2015. год у Нишу забележено повећање укупног број туриста у односу на исти период у 2014. год за +10,6%, при чему је број долазака домаћих туриста порастао за +11,6% а број иностраних гостију повећао се за +9,8%. У Нишу је током 2015. Године остварено и +13,8%  укупно више ноћења него у истом периоду 2014. године, при чему је број ноћења домаћих туриста порастао за +15,8% а број ноћења иностраних туриста је повећан за +11,3%. Пораст броја евидентираних долазака и остварен број ноћења који  исказује одличан раст од +13,8% са просечном дужином боравка туриста од 1,95 дана овај резултат чини значајнијим и у погледу туристичке потрошње у граду због веће потрошачке моћи  иностраних  гостију, посебно имајући у виду да је у Републици Србији у  2015. године, у односу на 2014. године, број туриста био већи за 11,2%, а укупни број ноћења већи  за 9,3%.Овакви успешни резултати током 2015 године директна су последица свеукупних напора и активности  који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, тоур операторима и новинарима из целог света.

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ /БРОЈ ТУРИСТА И БРОЈ НОЋЕЊА/ У НИШУ TOKOM 2015. годинe

  ЈАН-ДЕЦ2014 ЈАН-ДЕЦ2015 ЈАН-ДЕЦ2014 ЈАН-ДЕЦ 2015  
   Број туриста      /Доласци/   Број остварених ноћења  
Укупно 68.688 75.969 + 10.6 % 130.246 148.193 + 13.8 %
Домаћи 31.297 34.924 + 11.6 % 71.714 83.053 + 15.8 %
Страни 37.391 41.045 + 9.8 % 58.532 65.140 + 11.3 %

You may also like...