Oтворени октобарски сусрети у социјалној заштити

image_pdfimage_print

На правном факултету у Нишу отворени су традиционални Октобарски сусрети у социјланој заштити. Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић отворио је овај скуп који посвећен заштити деце.
“Једно од основних права детета је право на живот и развој. Сви облици злоупотреба, насиља, злостављања или занемаривања деце, којима се угрожавају или нарушавају физички и лични интегритет детета и осујећује оптимални развој, представљају повреде тог основног права.
Заштита права подразумева, пре свега, разноврсне друштвене активности усмерене на спречавање и искорењивање ових појава, као и организовање и непосредно спровођење заштитних интервенција у конкретним случајевима злостављања и занемаривања деце.
Злостављање деце је појава на коју утичу сложени сплетови условљавајућих фактора. Зато је потребна вишеструка и диференцирана друштвена реакција. У том смислу, заштита од злостављања би укључила активности више институционалних система: образовања, здравства, социјалне заштите и правосуђа. Поред тога, овај проблем данас све више привлачи пажњу невладиних организација, професионалних удружења и удружења грађана.
Органи локалне самоуправе морају активно бити укључени у ову проблематику И Град Ниш чини све са своје стране да кроз медјусекторско деловање ,али  И учешћем у пројектима који се односе на заштиту деце И успостављањем установе Сигурне куће пружи свој допринос  у заштити најмлађе популације”,рекао је градоначелник Ниша.

 

 

You may also like...