Главни пројекат санације, рекултивације и затварања сегмента С4 депоније “Бубањ”

image_pdfimage_print

150806-deponija

Заменик градончелника Љубивоје Славковић, са диреткором ЈКП “Медиана” Братиславом Вучковићем и ресорним начелницима обишли су градску депонију “Бубањ”. На депонији “Бубањ” почела је санација поља С4, што ће омогућити одлагање отпада на том простору у наредне две године и створити визуелно лепшу границу према гробљу. За две године Ниш ће добити регионалну депонију “Келеш”, која ће трајно решити проблем са одлагањем отпада у Нишу, рекао је том приликом заменик градоначелника Ниша Љубивоје Славковић. Дефинисање санације, затварања и рекултивације сегмента С4 градске депоније “Бубањ” на начин који је у сагласности са домаћом регулативом и правилима струке. Решење санације сегмента С4 обухвата и решење даљег одлагања отпада у краћем временском периоду (минимално две године), који је заправо прелазни период до почетка реализације регионалног система.

Општи циљеви пројекта односе се на побољшање услова живота људи и очување животне средине у смислу смањења негативних утицаја насталих неадекватним системом прикупљања и одлагања свих врста отпадних материја.

Укупна површина постојеће депоније је 31,07 ha, од чега је на подручју Града Ниша 23,25 ha, а на подручју Општине Дољевац 7,82 ha. Земљиште је јавно. Површина сегмента С4 депоније који је предмет овога пројекта износи око 2,5 ha. Након завршетка експлоатације сегмента С4 планира се отпарање новог поља С5 на простору који је обухваћен границама градске депоније, што ће бити обрађено засебним пројектом.

Радови на санацији постојеће депоније подељени су на две фазе:

  • Фаза I – обухвата активности на санацији постојећих површина депоније и обезбеђивање повољнијих услова за даље одлагање отпада;
  • Фаза II – обухвата све активности након санације постојеће депоније, односно одлагање отпада и потпуно затварање и рекултивацију депоније.

Вредност уговорених радова за Фаза I је 60.000.000,00 динара а извођач радова је “MILLENNIUM TEАM” доо Београд.

Вршење стручног надзора поверено је ЈП Дирекцијa за изградњу града Ниша.

Можда Вас занима и следеће...