Uskoro Regionalni centar za upravljanje otpadom “Keleš”

Regionalna razvojna agenicija Jug (RRA Jug) u saradnji sa gradom Nišem objavila je javni poziv kompanijama zainteresovanim za dobijanje koncesija na upravljanje novom niškom deponijom na lokaciji Keleš. U Gradskoj...