Poseta državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

image_pdfimage_print

150121-drzavni-sekretarČlan gradskog veća Grada Niša resorno nadležan za oblast poljoprivrede prof. dr Jovan Stojković, u razgovoru sa Željkom Radoševićem – državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, istakao je suštinsku orijentisanost Grada Niša ka progresivnom razvoju poljoprivredne proizvodnje u narednom periodu. O naporima da se ova grana privrede unapredi a proizvodnja poveća, govori činjenica da je ovogodišnjim budžetom Grada opredeljeno 50 miliona dinara više za direktne podsticaje poljoprivrednicima. Nastojanja lokalne samouprave moraju biti podržana od strane resornog Ministarstva koje bi trebalo da obrati veću pažnju na jug Srbije i posebno Grad Niš kao regionalni centar. Posedujemo velike kapacitete a dodatnim ulaganjima povećala bi se proizvodnja namenjena izvozu što jeste naš razvojni prioritet koji se, u kontekstu trenutka u kome živimo, nužno mora iskoristiti.

Državni sekretar je istakao spremnost Ministarstva da pomogne sve razvojne ideje i projekte i da se posebna pažnja mora posvetiti stvaranju preduslova za korišćenje IPARD fondova Evropske unije. U tom smislu potrebno je kontinuirano sprovoditi edukacije i opredeliti naše poljoprivrednike ka razvojnom konceptu proizvodnje. Problem u čitavoj zemlji predstavlja usitnjenost poseda tako da se sprovođenjem komasacije moraju objediniti obradive površine u posedu jednog gazdinstva. Takođe, državni sekretar je izrazio zahvalnost Gradonačelniku Grada Niša prof. dr Zoranu Perišiću koji se sa pozicije predsednika Stalne konferencije gradova i opština posebno zauzeo za uspostavljanje kvalitetne saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Možda Vas zanima i sledeće...