Одржана 111. седница Градског већа

image_pdfimage_print

На 111. седници Градског већа, којом је председавао заменик Градоначелника Ниша Љубивоје Славковић, једногласно је донето Решење о утврђивању Предлога програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. годину.

 Како је појаснио заменик градоначелника, ради се о измени која се тиче нереализованог дела Програма уређиваља грађевинског земљишта, а која предвиђа умањење планираних средстава за 237 милиона динара, како би се растеретио градски буџет.

 Чланови Градског већа једногласно су прихватили и  Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2014/2015. годину и донели Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање програма контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2014/2015. годину.

 Једногласно је усвојен Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша и донето Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша.

 Према речима члана Градског већа ресорно задуженог за саобраћај Михајла Здравковића, овом одлуком је уређен начин и могућност коришћења бесплатног, односно јавног градског превоза по повлашћеним ценама, пре свега за лица старија од 70 година. Уместо досадашњих повластица, по којима је јавни градски превоз био бесплатан за све наше суграђане старије од 70 година, уведене су три категорије повластица. Социјално угрожене особе старије од 70 година, чија су примања мања од 15.864 динара, и даље ће моћи да остваре ово право. Лица старија од 70 година чија су примања у висини до просечне зараде на територији Града Ниша месечне карте плаћаће половину пуне вредности месечне карте за градски превоз, а она лица која имају примања виша од просечне нето зараде на територији Града Ниша плаћаће пуну цену јавног градског превоза. То значи да ће од досадашњих 17.500 лица старијих од 70 година која су имала право на бесплатни градски превоз њих 4.500 и даље моћи да остваре  право на бесплатни градски превоз, а њих око 12 хиљада ће плаћати месечне карте упола цене. До промена је дошло и за категорију лица са инвалидитетом, а уштеде које су овим и другим мерама постигнуте у јавном градском превозу износе око 12 милиона динара месечно.

 Градско веће једногласно је прихватило  Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Стеван Сремац“, која се састоји од повеље и новчаног дела награде, који ове године износи 250 хиљада динара.

 Дата је сагласност и на  Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама аеродромских услуга коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш” Ниш, које обухвата исправку техничке грешке, као и Решење о давању сагласности на Предлог решења о утврђивању елемената за расписивање јавног конкурса избора корисника места за оглашавање.

You may also like...