Ožana 87. sednica Gradskog veća

image_pdfimage_print

sednicaaaaaaaaaaaaaaaČlanovi Gradskog veća jednoglasno su na današnjoj sednici kojom je predsedavao gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić, prihvatili Zaključak o doprinosu nosioca javnih funkcija merama štednje čijom će se primenom uštedeti četiri miliona dinara u gradskom budžetu.

 Kako je pojasnio gradonačelnik Perišić, ovaj zaključak je tek početak štednje, a osim na korišćenju službenih vozila i mobilnih telefona, štediće se i tako što se neće naplaćivati dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. On je istakao da za ovu meru štednje ima podršku i predsednika Skupštine Grada i da očekuje podršku svih nosilaca javnih funkcija. Prema rečima zamenika gradonačelnika Ljubivoja Slavkovića, načelnici gradskih uprava i službi dobili su uputstva da još jednom razmotre sve mogućnosti za uštedu za svaku stavku u njihovom budžetu.

 Na današnjoj sednici jednoglasno su prihvaćena i rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Zoohigijenske službe za 2014. godinu, Program održavanja javne higijene na teritoriji Grada Niša za 2014. godinu, Program odlaganja komunalnog otpada i Program sakupljanja otpada i pranja tipskih posuda za 2014. godinu, kao i Zaključak o davanju saglasnosti da Grad Niš zaključi sa JKP „Mediana“ Niš Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza kojim će se definisati način otplate dugovanja Grada Niša po ispostavljenim situacijama za izvršene usluge hvatanja, čuvanja i lišavanja života napuštenih pasa i mačaka na savremen i human način i Zaključak o davanju saglasnosti da Grad Niš zaključi sa JKP „Mediana“ Niš Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza, kojim će se definisati način otplate dugovanja Grada Niša po ispostavljenim situacijama za izvršene usluge javne higijene.

 Prema rečima člana Gradskog veća resorno zaduženog za ovu oblast Miloša Banđura, ovi programi veoma su slični programima koji su bili na snazi ranijih nekoliko godina, jer je za te namene bila opredeljena i ista ili manja svota budžetskih sredstava. On je napomenuo da je prošle godine bilo opredeljeno oko 10.5 miliona dinara za program zoohigijene, a ove godine osam miliona dinara. Međutim, kako ova sredstva nisu isplaćena JKP „Mediani“, dug prema ovom preduzeću biće, prema sporazumu, plaćen do 2018. godine.

 Gradsko veće je usvojilo i predlog rešenja o davanju saglasnosti sportskom udruženju „JOGA CENTAR NIŠ“, da upotrebljava ime Grada Niša u svom nazivu i Rešenje kojim se konstatuje prestanak mandata načelnika Uprave za građanska stanja i opšte poslove, zbog podnošenja ostavke na funkciju.

 Takođe je doneto i Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta za ljudska i manjinska prava i Zaključak o pokretanju postupka za imenovanje Saveta za ljudska i manjinska prava. Član Gradskog veća Srđan Aleksić uputio je poziv građanima da podnesu svoje predloge za članove ovog saveta, a javni poziv će biti objavljen na gradskom sajtu i u dnevnoj štampi.

Usvojen je i Zaključak kojim se pokreće inicijativa za preduzimanje aktivnosti u cilju uređivanja statusa Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš kao regionalnog centra. Kako je obrazloženo, opštine iz neposrednog okruženja su zainteresovane da budu suosnivači ove institucije i da Zavodu za urbanizam poveravaju poslove, tako da se od toga mogu očekivati i prihodi od 40 miliona dinara, što će stvoriti mogućnosti za dobar poslovni bilans.

Možda Vas zanima i sledeće...