Одржана 77. седница Градског већа

image_pdfimage_print

7_2392_1111111111111981_gvНа 77. седници Градског већа, којом је председавао градоначелник проф. др Зоран Перишић,  једногласно је донето Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације прикључног далековода 110 kV на трафостаницу 110/10kV „Ниш 5“ у Нишу, који ће обезбедити услове за стабилно снабдевање електричном енергијом на подручју Нишке Бање.

 Такође, донето је и Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о оснивању Установе дечије одмаралиште „Дивљана“, које предвиђа да ће се ова установа од сада бавити и обучавањем у спортским активностима у камповима или школама, одржавањем спортских кампова са обавезном наставом и преноћиштем и дневних кампова, као и обуком за рад на рачунару, верску поуку, обуку за преживљавање у природном окружењу. Оваквим проширењем делатности Установе „Дивљана“ употпуниће се понуда и створити услови за успешније пословање.

 Једногласно је утврђено решење и о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Стеван Сремац“. Поред основних одредби које садржи, у текст Статута уграђене су одредбе које се односе на проглашење зграде Библиотеке за културно добро – споменик културе, као и на Дан и славу установе.

 Градско веће прихватило је Извештај о раду Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2013. години, усвојило Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2014. годину и Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2014. годину.

 Након што је констатован престанак мандата начелнику Управе за имовину и инспекцијске послове и начелнику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Градско веће усвојило је извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша. Донета је одлука да се за начелника Управе за имовину и инспекцијске послове изабере Љубиша Јањић, а да се за начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине изабере Драган Карличић.

 Градско веће усвојило је и Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша дâ изјаву Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе да су у 2014. години буџетом Града Ниша обезбеђена средства за суфинансирање, у износу од најмање два и по милиона динара, за завршетак изградње Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен и Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор.

 Градско веће покренуло је иницијативу за израду пројекта замене котлова на лож уље котловима на дрвену биомасу или природни гас у школама и предшколским установама. Анализа цене грејања је показала да на овај начин  уштеде могу бити и веће од 40%.

 Подржана је и акција Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије „Обезбеђивање услова за рад васпитно-образовних институција на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и акцију доделе новчане помоћи најугроженијим студентима у овој покрајини, са милион динара који ће бити уплаћени из текуће буџетске резерве Града Ниша.

You may also like...