Акти Градског већа Града Ниша за 2009. годину

18.12.2009. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу путника на територији Града Ниша 17.12.2009. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша...