Akti Gradskog veća Grada Niša za 2011. godinu

05.12.2011. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša za 2012. godinu Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih...