Akti Gradskog veća Grada Niša za 2009. godinu

18.12.2009. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Niša 17.12.2009. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša...