Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2021. godinu

Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2021. godinu

– Obrazac 1- za domaća takmičenja;

– Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;

– Obrazac 4- za gradske manifestacije;

– Izjava o dostavnjenoj dokumentaciji;

– Izjava o partnerstvu;

– Potvrda granskog saveza.
Javni poziv – Stanovi

JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup četri(4)stambene jedinicesa mogućnošću kupovine na teritoriji gradaNiša
“Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta multifunkcionalnog EXPO centra u Nišu”

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o Javnom pozivu – Izbeglice

Obaveštenje o Javnom pozivu – Izbeglice
JAVNA NABAVKA ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA

JAVNA NABAVKA ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Call for tender

Izmena konkursne dokumentacije 17 08 2020

-Izmena konkursne dokumentacij 24 08 2020
Obaveštenje o izabranim podnosiocima zahteva za besplatna decija autosedišta i terminima podele

Po sprovedenom Javnom pozivu i nakon pregleda i provere svih pristiglih zahteva, od strane Saveta za bezbednost saobraćaja, Gradsko veće Grada Niša donelo je Rešenje (link do Rešenja – pdf dokument) kojim se dodeljuju 492 (četiristotinedevedesetdva) besplatna dečija auto-sedišta za decu rođenu u 2019. godini prema spisaku izabranih podnosioca zahteva – roditelja, odnosno staratelja, sa teritorije Grada Niša čija su deca rodđena u 2019. godini, koji možete pogledati ovde (link do Spiska – pdf dokument u prilogu).

 

Obaveštavamo Vas da će se podela dečijih autosedišta vršiti na sledeći način:

  • za samohrane roditelje – hol Gradske kuće Grada Niša, ul. 7. juli br. 2 – dana 15.06.2020. god u 13:00 časova,

 

  • svi ostali (od r.b. 9 do r.b. 490) – u periodu od 15.06. do 19.06.2020. god u vremenu od 11:00 do 14:00 časova, ul. Nikole Pašića br. 24 (bočni ulaz preko puta DM drogerie).

*Važna napomena: redni broj je redni broj sa spiska, ne redni broj pod kojim je podnet zahtev.

Prilozi:
Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2020. godini

Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2020. godini

Obrazac 7- za stipendije (word);

Potvrda granskog saveza (word).
Saopštenje za javnost_NTP Niš_Javni poziv_24.4.2020.

Saopštenje za javnost 

NTP Niš (Naučno tehnološki park Niš)

Javni poziv_24.4.2020.
Zaključak Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša u vezi Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta

Savet za bezbednost saobraćaja Grada Niša na današnjoj sednici doneo je Zaključak o prekidu svih radnji u sprovođenju Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini – Grupe 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36kg, broj 835-1/2020-01 od 06.03.2020. godine (link – word dokument u prilogu).
 
Novi rok za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini biće utvrđen nakon prestanka vanrednog stanja, a svi do sada podneti zahtevi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini ostaju da važe.
Prilog: Zaključak Saveta za bezbednost saobraćaja Grada NišaJA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj

JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvojU SKLOPU PROJEKTA „PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA“ (sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA))

 

PRILOG: Konkursna dokumentacija