34. sednica Gradskog veća grada Niša– 25.12.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za stambene usluge “Nišstan” Niš za 2021. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš za 2021.godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš za 2021. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš za 2021. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Naissus“ Niš za 2021. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Gorica“ Niš za 2021. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Objedinjena naplata“ Niš za 2021. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Tržnica“ Niš za 2021. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Gradska toplana“ Niš za 2021. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Parking-servis“- Niš za 2021. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za 2021. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Direkcija za izgradnju Grada Niša za 2021. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Niškog simfonijskog orkestra za 2021. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš za 2021. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2021.godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja za 2021. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Dečijeg kulturnog centra Niš za 2021. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodnog pozorišta Niš za 2021. godinu
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta lutaka Niš za 2021. godinu
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada ustanove Niški kulturni centar za 2021. godinu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Niš za 202 godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javne predškolske ustanove “Pčelica” Niš za radnu 2019/2020 godinu
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Javne predškolske ustanove “Pčelica” Niš za radnu 2020/2021 godinu
 25. Druga izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2020. godinu
 26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
 27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije
 28. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva koji nisu deo državnog puta I i II reda za 2020. godinu
 29. Zaključak o davanju saglasnosti da Grad Niš zaključi sa JKP „Mediana“ Niš aneks III Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza
 30. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javno komunalnom preduzeću za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Niš
 31. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
 32. Rešenje o davanju saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Niška Banja