1

САСТАНАК СА ШЕФОВИМА ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА

Данас је председник Скупштине Града Бобан Џунић одржао редован састанак са шефовима одборничких група. Разматран је предлог дневног реда 5. седнице Скупштине Града, која је заказана за среду, 14. октобар 2020. године.
9. Седница ГВ – 8.10.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о оснивању „Народног универзитета“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун за 2019. годину „Народног универзитета“ Ниш
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2019. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2019. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину и Финансијског извештаја о приходима и расходима Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2019. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Прву измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2020. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2020. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2020. годину
 10. Извештај о пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш са финансијским извештајем за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити утврђене Извештајем о пословању са Финансијским извештајем предузећа за 2019. годину
 12. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш за 2019. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 14. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2019. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 16. Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ за 2019. годину са финансијским извештајем
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Mедиана“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 18. Извештај о пословању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2019-31.12.2019. године са финансијским извештајем
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 20. Извештај о пословању ЈКП „Тржница“ Ниш за 2019. годину са финансијским извештајем
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ”Тржница” Ниш о  начину покрића дела губитка по финансијском извештају за 2019. годину
 22. Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 24. Извештај о пословању са финансијским извештајем за период јануар-децембар 2019. ЈКП Градска топлана Ниш
 25. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2019. годину
 26. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину
 27. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019.годину
 28. Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2019. годину Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш
 29. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о расподели финансијске добити по редовном финансијском извештају за 2019. годину
 30. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2019. годину
 31. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш о покрићу нето губитка по финансијском извештају ЈП ”Нишстан” за 2019. годину
 32. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.2019. до 31.12.2019. године : Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 33. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.2019. – 31.12.2019. године : Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 34. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.2020. до 31.03.2020. године: Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 35. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.2020. до 30.06.2020. године: Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 36. Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу