1

9. Седница ГВ – 8.10.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о оснивању „Народног универзитета“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун за 2019. годину „Народног универзитета“ Ниш
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2019. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2019. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину и Финансијског извештаја о приходима и расходима Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу за 2019. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2019. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Прву измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2020. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2020. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2020. годину
 10. Извештај о пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш са финансијским извештајем за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити утврђене Извештајем о пословању са Финансијским извештајем предузећа за 2019. годину
 12. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш за 2019. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 14. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2019. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 16. Извештај о пословању ЈКП „Медиана“ за 2019. годину са финансијским извештајем
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Mедиана“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 18. Извештај о пословању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2019-31.12.2019. године са финансијским извештајем
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 20. Извештај о пословању ЈКП „Тржница“ Ниш за 2019. годину са финансијским извештајем
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ”Тржница” Ниш о  начину покрића дела губитка по финансијском извештају за 2019. годину
 22. Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за 2019. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину
 24. Извештај о пословању са финансијским извештајем за период јануар-децембар 2019. ЈКП Градска топлана Ниш
 25. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2019. годину
 26. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2019. годину
 27. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2019.годину
 28. Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2019. годину Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш
 29. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о расподели финансијске добити по редовном финансијском извештају за 2019. годину
 30. Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2019. годину
 31. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ”Нишстан” Ниш о покрићу нето губитка по финансијском извештају ЈП ”Нишстан” за 2019. годину
 32. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.2019. до 31.12.2019. године : Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 33. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.2019. – 31.12.2019. године : Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 34. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.2020. до 31.03.2020. године: Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 35. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.2020. до 30.06.2020. године: Јавно  предузеће  за стамбене услуге ”Нишстан”  Ниш
 36. Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу