testiram

image_pdfimage_print

 

 

 

besplatni letovi za Emiliju

G

Glifadaaaaaaaaaaaaaaaaaa

LIFADA, REPUBLIKA GRČKA

Sporazum o bratimljenju Opštine Glifada (Republika Grčka) i Grada Niša potpisan je u novembru 1999. godine. Oblasti saradnje – obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, sport, kultura, humanitarna pomoć.

 

 

 

ARHUS, KRALJEVINA DANSKA

Protokol o bratimljenju i uspostavljanju saradnje između Grada Niša i Grada Arhusa potpisan je 2010. godine i podrazumevao je institucionalnu podršku kroz radno angažovanje osoblja Grada Arhusa u organizacionim jedinicama Grada Niša. Oblasti saradnje – ekonomski razvoj, upravljanje projektima, evropske integracije, zapošljavanje.

 

 

Grad Niš, kao jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavlja i održava saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Niša. Jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom. Odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, donosi skupština Grada Niša, uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Pored gradova i opština u Srbiji, Grad Niš neguje dobre prijateljske odnose i odnose saradnje sa brojnim gradovima u inostranstvu i stalno proširuje mrežu gradova sa kojima sarađuje u oblastima privrede, ekonomije, turizma, komunalnih delatnosti, umetnosti i kulture, omladinskih politika, učešća građana, održivog razvoja, lokalnih javnih usluga, lokalnog ekonomskog razvoja, socijalnog uključivanja…