testiram

image_pdfimage_print

 

 

 

besplatni letovi za Emiliju

Г

Glifadaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ЛИФАДА, РЕПУБЛИКА ГРЧКА

Споразум о братимљењу Општине Глифада (Република Грчка) и Града Ниша потписан је у новембру 1999. године. Области сарадње – образовање, здравство, социјална заштита, спорт, култура, хуманитарна помоћ.

 

 

 

АРХУС, КРАЉЕВИНА ДАНСКА

Протокол о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша и Града Архуса потписан је 2010. године и подразумевао је институционалну подршку кроз радно ангажовање особља Града Архуса у организационим јединицама Града Ниша. Области сарадње – економски развој, управљање пројектима, европске интеграције, запошљавање.

 

 

Град Ниш, као јединица локалне самоуправе у Републици Србији успоставља и одржава сарадњу са јединицама локалних самоуправа у земљи и иностранству у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Ниша. Јединице локалне самоуправе могу сарађивати са јединицама локалне самоуправе других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом. Одлуку о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе, доноси скупштина Града Ниша, уз сагласност Владе Републике Србије.

Поред градова и општина у Србији, Град Ниш негује добре пријатељске односе и односе сарадње са бројним градовима у иностранству и стално проширује мрежу градова са којима сарађује у областима привреде, економије, туризма, комуналних делатности, уметности и културе, омладинских политика, учешћа грађана, одрживог развоја, локалних јавних услуга, локалног економског развоја, социјалног укључивања…