Studija razvoja lokalne ekonomije Grada Niša

image_pdfimage_print

Studija razvoja lokalne ekonomije grada Niša, kao strateški plan razvoja, rezultat je identifikacije “mape resursa” Niša, grada koji predstavlja važan privredno-industrijski i turistički centar od izuzetnog nacionalnog i subregionalnog značaja.

Cilj i svrha izrade strateškog plana bio je da se u savremenim uslovima poslovanja, koje karakteriše ulazak Srbije u drugu fazu tranzicionog procesa, participiraju svi potencijali grada Niša i vizija njegovog daljeg razvoja. Ostvarivanje ovog cilja podrazumevalo je dijagnostiranje postojećih ali i skrivenih potencijala opštine, s jedne strane, kao i obezbeđivanje podrške lokalnoj administraciji u daljim procesima planiranja, s druge strane. Topografija potencijala omogućila je da se izradi profil grada Niša. U tu svrhu kao najvažnije metodološko sredstvo poslužila je SWOT analiza, parcijalna i ukupna.