Strategija razvoja Grada Niša

image_pdfimage_print

Strateško planiranje je proces koji omogućava da se, putem usaglašenog i dogovornog planiranja sa glavnim akterima koji deluju u jednom gradu i uz učešće svih građana, definiše zajednička željena vizija kojoj zajednica stremi, scenariji za postizanje te vizije, projekti koji su njen sastavni deo, stejkholderi koji treba da je sprovedu, kao i neophodni resursi.

Zahvaljujući procesu koji je pokrenut u Nišu, a naročito kreativnim radionicama, definisana je vizija koja glasi: Niš će postati raskrsnica i mesto susreta ljudi, ideja, kulture i tradicija; regionalni ekonomski, univerzitetski, zdravstveni, sportski i turistički lider; centar održivog razvoja u kojem je dostignut visok kvalitet života za sve građane.