Strategija bezbednosti Grada Niša

image_pdfimage_print

Potpisivanjem Memoranduma o razmevanju između Grada Niša i Development Alternatives Inc. (DAI), Implementacionog partnera Programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti (PPES), u aprilu 2009. godine, otpočela je izrada Strategije bezbednosti Grada Niša.

Grad Niš je prvi grad u Srbiji koji ima ovakav dokument.

Cilj izrade ovog strateškog dokumenta je unapređenje kapaciteta grada i gradskoh opština za upravljanje vanrednim situacijama i poboljšanje bezbednosti građana. Strategija će između ostalog uključiti procenu ugroženosti, standarde bezbednosti, plan komunikacije i koordinacije među svim bitnim akterima kao i kratkoročni akcioni plan.

Strategija bezbednosti ima četiri specifična zadatka: ekonomska, ekološka, socijalna bezbednost i reagovanje u slučaju vanrednih situacija.

Nakon usvajanja Strategije od strane Skupštine grada, predviđena je implementacija projekata koji će biti određeni aneksom, ali i mnogih drugih projekata koji direktno proističu iz specifičnih ciljeva i akcija definisanih ovim dokumentom.

Izradu dokumenta finansira USAID, a za njegovo pisanje angažovan je Fakultet zaštite na radu u Nišu, u saradnji sa delegiranim Radnim timom koji broji 40 članova.